Kích 2 chiều – ENERPAC

Giá bán:    -> Liên hệ

Cylinder
Capacity
Stroke Model Number Maximum
Cylinder Capacity
Cylinder
Effective Area
Oil
Capa-
city
Coll.
Height
Ext.
Height
Out-
side
Dia.
Center Hole
Dia.
Weight
kN cm2 cm3
ton mm Adv. Retr. Adv. Retr. Adv. Retr. mm mm mm mm kg
30 178 RRH-307 326 213 46,6 30,4 829 541 330 508 114 33,3 21
258 RRH-3010 326 213 46,6 30,4 1202 784 431 689 114 33,3 27
60 89 RRH-603 576 380 82,3 54,2 733 482 247 336 159 53,8 28
166 RRH-606 576 380 82,3 54,2 1366 900 323 489 159 53,8 35
257 RRH-6010 576 380 82,3 54,2 2115 1393 438 695 159 53,8 45
95 38 RRH-1001 931 612 133 87,4 505 333 165 203 212 79,2 33
76 RRH-1003 931 612 133 87,4 1011 666 254 330 212 79,2 61
153 RRH-1006 931 612 133 87,4 2035 1337 342 495 212 79,2 79
257 RRH-10010 931 612 133 87,4 3420 2246 460 717 212 79,2 106
145 203 RRH-1508 1429 718 204,1 102,6 4144 2083 349 552 247 79,2 111
Đánh giá bài viết

Bình Luận