x Đóng
TRANG CHỦ » Dụng cụ cầm tay » Tua vít VATA (50)
Tua vít bake PH0x60 Vata 9241001

Tua vít bake PH0x60 Vata 9241001

Thương hiệu: vata
Giá: 40,000 VNĐ
Tua vít bake PH0x75 Vata 92410011

Tua vít bake PH0x75 Vata 92410011

Thương hiệu: vata
Giá: 40,000 VNĐ
Tua vít bake PH1x80 Vata 9241002

Tua vít bake PH1x80 Vata 9241002

Thương hiệu: vata
Giá: 50,000 VNĐ
Tua vít bake PH1x100 Vata 9241003

Tua vít bake PH1x100 Vata 9241003

Thương hiệu: vata
Giá: 50,000 VNĐ
Tua vít bake PH1x150 Vata 9241004

Tua vít bake PH1x150 Vata 9241004

Thương hiệu: vata
Giá: 60,000 VNĐ
Tua vít bake PH2x100 Vata 9241005

Tua vít bake PH2x100 Vata 9241005

Thương hiệu: vata
Giá: 60,000 VNĐ
Tua vít bake PH2x125 Vata 9241006

Tua vít bake PH2x125 Vata 9241006

Thương hiệu: vata
Giá: 60,000 VNĐ
Tua vít bake PH2x150 Vata 9241007

Tua vít bake PH2x150 Vata 9241007

Thương hiệu: vata
Giá: 70,000 VNĐ
Tua vít bake PH2x200 Vata 9241008

Tua vít bake PH2x200 Vata 9241008

Thương hiệu: vata
Giá: 80,000 VNĐ
Tua vít bake PH2x250 Vata 9241009

Tua vít bake PH2x250 Vata 9241009

Thương hiệu: vata
Giá: 90,000 VNĐ
Tua vít bake PH2x300 Vata 9241010

Tua vít bake PH2x300 Vata 9241010

Thương hiệu: vata
Giá: 100,000 VNĐ
Tua vít bake PH3x150 Vata 9241011

Tua vít bake PH3x150 Vata 9241011

Thương hiệu: vata
Giá: 90,000 VNĐ
Tua vít bake loại nhỏ PH2x38 Vata 9241015

Tua vít bake loại nhỏ PH2x38 Vata 9241015

Thương hiệu: vata
Giá: 50,000 VNĐ
Tua vít bake loại nhỏ PH1x38mm

Tua vít bake loại nhỏ PH1x38mm

Thương hiệu: vata
Giá: 50,000 VNĐ
Tua vít bake PH 1*80 Vata 9241101

Tua vít bake PH 1*80 Vata 9241101

Thương hiệu: vata
Giá: 80,000 VNĐ
Tua vít đóng bake PH 3 x 150

Tua vít đóng bake PH 3 x 150

Thương hiệu: vata
Giá: 150,000 VNĐ
Tua vít dẹp loại nhỏ FD 6x38mm

Tua vít dẹp loại nhỏ FD 6x38mm

Thương hiệu: vata
Giá: 50,000 VNĐ
Tua vít bake cách điện PH0x60 Vata 9241301

Tua vít bake cách điện PH0x60 Vata 9241301

Thương hiệu: vata
Giá: 50,000 VNĐ
Tua vít bake cách điện PH1x80 Vata 9241302

Tua vít bake cách điện PH1x80 Vata 9241302

Thương hiệu: vata
Giá: 70,000 VNĐ
Tua vít bake cách điện PH2x100 Vata 9241303

Tua vít bake cách điện PH2x100 Vata 9241303

Thương hiệu: vata
Giá: 80,000 VNĐ
Tua vít bake cách điện PH3x150 Vata 9241304

Tua vít bake cách điện PH3x150 Vata 9241304

Thương hiệu: vata
Giá: 100,000 VNĐ
Tua vít dẹp 4x100 Vata 9242002

Tua vít dẹp 4x100 Vata 9242002

Thương hiệu: vata
Giá: 40,000 VNĐ
Tua vít dẹp 5.0x150 Vata 9242006

Tua vít dẹp 5.0x150 Vata 9242006

Thương hiệu: vata
Giá: 60,000 VNĐ
Tua vít dẹp 5.0x200 Vata 9242008

Tua vít dẹp 5.0x200 Vata 9242008

Thương hiệu: vata
Giá: 70,000 VNĐ
Tua vít dẹp 6x200 Vata 9242031

Tua vít dẹp 6x200 Vata 9242031

Thương hiệu: vata
Giá: 70,000 VNĐ
Tua vít dẹp 6x250 Vata 9242032

Tua vít dẹp 6x250 Vata 9242032

Thương hiệu: vata
Giá: 90,000 VNĐ
Tua vít dẹp 6x300 Vata 9242033

Tua vít dẹp 6x300 Vata 9242033

Thương hiệu: vata
Giá: 100,000 VNĐ
Tua vít dẹp 8x200 Vata 9242022

Tua vít dẹp 8x200 Vata 9242022

Thương hiệu: vata
Giá: 100,000 VNĐ
Tua vít dẹp 8x250 Vata 9242028

Tua vít dẹp 8x250 Vata 9242028

Thương hiệu: vata
Giá: 100,000 VNĐ
Tua vít dẹp 9.5x200 Vata 9242023

Tua vít dẹp 9.5x200 Vata 9242023

Thương hiệu: vata
Giá: 100,000 VNĐ
Tua vít dẹp 10x200 Vata 9242024

Tua vít dẹp 10x200 Vata 9242024

Thương hiệu: vata
Giá: 130,000 VNĐ
Tua vít dẹp 10x300 Vata 9242029

Tua vít dẹp 10x300 Vata 9242029

Thương hiệu: vata
Giá: 150,000 VNĐ
Tua vít đóng dẹp FD 8 x 150

Tua vít đóng dẹp FD 8 x 150

Thương hiệu: vata
Giá: 150,000 VNĐ
Tua vít dẹp cách điện 2.5x75 Vata 9242401

Tua vít dẹp cách điện 2.5x75 Vata 9242401

Thương hiệu: vata
Giá: 50,000 VNĐ
Tua vít dẹp cách điện 3.0x100 Vata 9242402

Tua vít dẹp cách điện 3.0x100 Vata 9242402

Thương hiệu: vata
Giá: 60,000 VNĐ
Tua vít dẹp cách điện 4.0x100 Vata 9242404

Tua vít dẹp cách điện 4.0x100 Vata 9242404

Thương hiệu: vata
Giá: 60,000 VNĐ
Tua vít dẹp cách điện 5.5x125 Vata 9242405

Tua vít dẹp cách điện 5.5x125 Vata 9242405

Thương hiệu: vata
Giá: 70,000 VNĐ
Tua vít dẹp cách điện 6.5x150 Vata 9242406

Tua vít dẹp cách điện 6.5x150 Vata 9242406

Thương hiệu: vata
Giá: 80,000 VNĐ
Tua vít dẹp cách điện 8.0x175 Vata 9242407

Tua vít dẹp cách điện 8.0x175 Vata 9242407

Thương hiệu: vata
Giá: 100,000 VNĐ
Tua vít 1/4 x 125mm, Vata 9253002

Tua vít 1/4" x 125mm, Vata 9253002

Thương hiệu: vata
Giá: 160,000 VNĐ
Tua vít đóng dẹp FD 10*300 Vata 9252016

Tua vít đóng dẹp FD 10*300 Vata 9252016

Thương hiệu: vata
Giá: 220,000 VNĐ
Bộ tua vít cách điện (6 cái) Vata 2406BFPV1

Bộ tua vít cách điện (6 cái) Vata 2406BFPV1

Thương hiệu: vata
Giá: 410,000 VNĐ
Bộ tua vít 15 cái, đầu vít, tay cầm Vata 92300B06

Bộ tua vít 15 cái, đầu vít, tay cầm Vata 92300B06

Thương hiệu: vata
Giá: 480,000 VNĐ
Bộ tua vít cách điện bộ 10 cái. Vata 2406PPH1

Bộ tua vít cách điện bộ 10 cái. Vata 2406PPH1

Thương hiệu: vata
Giá: 510,000 VNĐ
Bộ tua vít (chữ T) 7 chi tiết. Vata 9959W01

Bộ tua vít (chữ T) 7 chi tiết. Vata 9959W01

Thương hiệu: vata
Giá: 790,000 VNĐ
Lên đầu
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.