SÚNG PHUN HƠI

Súng phun sơn - 200ml 1.5 - 4.0 Mpa Asaki AK-4019

Súng phun sơn - 200ml 1.5 - 4.0 Mpa Asaki AK-4019

Thương hiệu: asaki
Giá: 224,000 VNĐ
Súng phun sơn - 400ml 3.0 - 5.0 Mpa Asaki AK-4023

Súng phun sơn - 400ml 3.0 - 5.0 Mpa Asaki AK-4023

Thương hiệu: asaki
Giá: 328,000 VNĐ
Súng phun sơn - 750ml 3.0 - 5.0 Mpa Asaki AK-4024

Súng phun sơn - 750ml 3.0 - 5.0 Mpa Asaki AK-4024

Thương hiệu: asaki
Giá: 335,000 VNĐ
Súng phun sơn - 1000ml 4.0 - 8.0kg/m2 Asaki AK-4018

Súng phun sơn - 1000ml 4.0 - 8.0kg/m2 Asaki AK-4018

Thương hiệu: asaki
Giá: 425,000 VNĐ
Máy phun sơn 100W INGCO SPG1008

Máy phun sơn 100W INGCO SPG1008

Thương hiệu: ingco
Giá: 750,000 VNĐ
Máy phun sơn 500W INGCO SPG5001

Máy phun sơn 500W INGCO SPG5001

Thương hiệu: ingco
Giá: 1,270,000 VNĐ
Vòi Súng phun sơn RONGPENG DG-30

Vòi Súng phun sơn RONGPENG DG-30

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn áp suất thấp 600cc RONGPENG 4001GB

Súng phun sơn áp suất thấp 600cc RONGPENG 4001GB

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn áp suất thấp 1000cc RONGPENG AS1009S

Súng phun sơn áp suất thấp 1000cc RONGPENG AS1009S

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn áp suất thấp 600cc RONGPENG AS1009

Súng phun sơn áp suất thấp 600cc RONGPENG AS1009

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn áp suất thấp RONGPENG AS1007.AS1007B

Súng phun sơn áp suất thấp RONGPENG AS1007.AS1007B

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn áp suất thấp 600cc RONGPENG AS1006

Súng phun sơn áp suất thấp 600cc RONGPENG AS1006

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn áp suất thấp 1000cc RONGPENG AS1005

Súng phun sơn áp suất thấp 1000cc RONGPENG AS1005

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn áp suất thấp 600c RONGPENG AS1001A

Súng phun sơn áp suất thấp 600c RONGPENG AS1001A

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn áp suất cao 1000c RONGPENG 4001R

Súng phun sơn áp suất cao 1000c RONGPENG 4001R

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn áp suất cao 1000c RONGPENG 4001J

Súng phun sơn áp suất cao 1000c RONGPENG 4001J

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn trong công nghiệp 600cc RONGPENG W-400

Súng phun sơn trong công nghiệp 600cc RONGPENG W-400

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn sơn tĩnh điện RONGPENG ES6000

Súng phun sơn sơn tĩnh điện RONGPENG ES6000

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn 200cc RONGPENG F-2

Súng phun sơn 200cc RONGPENG F-2

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn áp suất cao 300cc RONGPENG F-75G

Súng phun sơn áp suất cao 300cc RONGPENG F-75G

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn áp suất cao 750cc RONGPENG F-75S

Súng phun sơn áp suất cao 750cc RONGPENG F-75S

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn RONGPENG H827-A

Súng phun sơn RONGPENG H827-A

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn áp suất thấp 600cc RONGPENG H827-B

Súng phun sơn áp suất thấp 600cc RONGPENG H827-B

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn áp suất thấp 600cc RONGPENG H827-C

Súng phun sơn áp suất thấp 600cc RONGPENG H827-C

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn áp suất thấp 600cc RONGPENG H827-D

Súng phun sơn áp suất thấp 600cc RONGPENG H827-D

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn áp suất thấp 600cc RONGPENG H881

Súng phun sơn áp suất thấp 600cc RONGPENG H881

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn RONGPENG H2000

Súng phun sơn RONGPENG H2000

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn sơn 0.017 inch RONGPENG 818C

Súng phun sơn sơn 0.017 inch RONGPENG 818C

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn khí nén 200cc RONGPENG 100B

Súng phun sơn khí nén 200cc RONGPENG 100B

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn khí nén 750cc RONGPENG 112

Súng phun sơn khí nén 750cc RONGPENG 112

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn áp suất thấp 750cc RONGPENG 472

Súng phun sơn áp suất thấp 750cc RONGPENG 472

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn áp suất thấp 750cc RONGPENG 527

Súng phun sơn áp suất thấp 750cc RONGPENG 527

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Đầu súng phun sơn 4-7 bar RONGPENG 616

Đầu súng phun sơn 4-7 bar RONGPENG 616

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Đầu súng phun sơn 4-7 bar RONGPENG 616A

Đầu súng phun sơn 4-7 bar RONGPENG 616A

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Đầu súng phun sơn RONGPENG 619

Đầu súng phun sơn RONGPENG 619

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Đầu súng phun sơn RONGPENG 619A

Đầu súng phun sơn RONGPENG 619A

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn sơn 0.019 inch RONGPENG 811

Súng phun sơn sơn 0.019 inch RONGPENG 811

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn sơn 0.035 inch RONGPENG 813

Súng phun sơn sơn 0.035 inch RONGPENG 813

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn áp suất thấp 600cc RONGPENG 4001G

Súng phun sơn áp suất thấp 600cc RONGPENG 4001G

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn sơn 0.017 inch RONGPENG 820

Súng phun sơn sơn 0.017 inch RONGPENG 820

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn áp suất cao 1000cc RONGPENG 990A

Súng phun sơn áp suất cao 1000cc RONGPENG 990A

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn áp suất cao 400cc RONGPENG 990G

Súng phun sơn áp suất cao 400cc RONGPENG 990G

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn áp suất cao 600cc RONGPENG 990P

Súng phun sơn áp suất cao 600cc RONGPENG 990P

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn áp suất cao 750cc RONGPENG 990S

Súng phun sơn áp suất cao 750cc RONGPENG 990S

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn áp suất thấp 600cc RONGPENG 1020

Súng phun sơn áp suất thấp 600cc RONGPENG 1020

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn 125cc RONGPENG 2007

Súng phun sơn 125cc RONGPENG 2007

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
Súng phun sơn công nghiệp 500cc RONGPENG 2012

Súng phun sơn công nghiệp 500cc RONGPENG 2012

Thương hiệu: rongpeng
Giá: Liên hệ
THÔNG TIN CHI TIẾT

SÚNG PHUN SƠN - CHÍNH HÃNG - GIÁ RẺ

I. súng phun sơn là gì?

Súng phun sơn là một loại dụng cụ khí nén, sử dụng hệ thống khí nén để phun sơn ra bên ngoài, loại này cần kết hợp với máy bơm khí nén mới có thể hoạt động hoàn chỉnh. Được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp như: sơn gỗ, sơn ô tô, xe máy, nội thất...

II. Phân loại súng phun sơn

1. Súng phun sơn có cốc chứa sơn gắn ở phía trên

- Công dụng: Phù hợp phun các vật đòi hỏi độ mịn cao như ô tô, xe máy, gỗ, kim loại. Súng có thiết kế cốc chứa sơn gắn phía trên thân súng nên người sử dụng có thể đổ sơn vào cốc trong quá trình làm việc mà không cần phải tháo lắp cốc.

- Hình ảnh thực tế:

Súng phun sơn có cốc chứa sơn gắn ở phía trên

- Hướng dẫn sử dụng:

2. Súng phun sơn có cốc chứa sơn gắn ở phía dưới

- Công dụng:

  • Được dùng nhiều trong việc sơn xe máy, xe ô tô, trong các xưởng cơ khí, các cơ sở sửa chữa.
  • Thiết kế nhỏ gọn giúp người dùng dễ dàng làm việc mà không gặp phải bất kì trục trặc gì.
  • Đầu phun có thể thay thế giúp người sử dụng có thể phun sơn với độ mịn và diện tích khác nhau, người dùng cũng có thể điều chỉnh được áp suất khí nén trong khi làm việc.

- Hình ảnh thực tế:

Súng phun sơn có cốc chứa sơn gắn ở phía dưới

- Hướng dẫn sử dụng:

3. Máy phun sơn khí nén

- Công dụng: Được sử dụng phổ biến trong việc sơn xe buýt, xe tải,... Ống dây hơi có kích thước lớn giúp người dùng có thể làm việc từ xa mà không sợ gặp phải bất kì khó khăn gì, bề mặt vật liệu sau khi sơn được đảm bảo có tính thẩm mĩ cao.

- Hình ảnh cụ thể:

Thùng trộn sơn bằng khí nén

- Hướng dẫn sử dụng:

III. Nhận xét chung về súng phun sơn

- Súng phun sơn giúp người sử dụng tiết kiệm được thời gian và sức lao động khi làm việc. Chất lượng bề mặt sau khi sơn cũng được đảm bảo về mặt thẩm mỹ

- Thân súng được chế tạo bằng chất liệu nhôm, kim phun được chế tạo bằng thép không rỉ cùng với bộ nắp khí được gia công chính xác giúp súng có tuổi bền cao, cho hiệu suất tốt.

- Súng phun sơn ở DBK.COM.VN có chất lượng tốt, độ bền cao, giá cả hợp lý, được bảo hành theo quy định của hãng.

- Truy cập DBK.COM.VN để xem thêm về các loại súng phun sơn (súng phun sơn điện, súng phun sơn total, súng phun sơn w71, súng phun sơn cao cấp,...)

- Mọi thông tin thắc mắc các bạn có thể liên hệ đến HOTLINE: 0919 219 111 hoặc E-MAIL: sales@dbk.com.vn để được hỗ trợ tư vấn.

Đọc thêm

Lên đầu
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.