KHỚP NỐI HƠI

Khớp nối 3/8 12917

Khớp nối 3/8" 12917

Thương hiệu: sata
Giá: 27,000 VNĐ
Khớp nối 1/2 13914

Khớp nối 1/2" 13914

Thương hiệu: sata
Giá: 39,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 21-DPH

Khớp nối nhanh Kawasaki 21-DPH

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 40,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 22-DPH

Khớp nối nhanh Kawasaki 22-DPH

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 40,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 21-DPM

Khớp nối nhanh Kawasaki 21-DPM

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 40,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 22-DPM

Khớp nối nhanh Kawasaki 22-DPM

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 40,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 21-DPF

Khớp nối nhanh Kawasaki 21-DPF

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 40,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 22-DPF

Khớp nối nhanh Kawasaki 22-DPF

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 40,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 23-DPH

Khớp nối nhanh Kawasaki 23-DPH

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 50,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 23-DPM

Khớp nối nhanh Kawasaki 23-DPM

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 50,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 23-DPF

Khớp nối nhanh Kawasaki 23-DPF

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 50,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 24-DPH

Khớp nối nhanh Kawasaki 24-DPH

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 60,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 24-DPM

Khớp nối nhanh Kawasaki 24-DPM

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 60,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 24-DPF

Khớp nối nhanh Kawasaki 24-DPF

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 80,000 VNĐ
Khớp nối 1/2inch cỡ 5inch stanley 86-407

Khớp nối 1/2inch cỡ 5inch stanley 86-407

Thương hiệu: stanley-2
Giá: 100,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 44-DPH

Khớp nối nhanh Kawasaki 44-DPH

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 130,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 44-DPM

Khớp nối nhanh Kawasaki 44-DPM

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 130,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 21-DSH

Khớp nối nhanh Kawasaki 21-DSH

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 140,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 22-DSH

Khớp nối nhanh Kawasaki 22-DSH

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 140,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 23-DSH

Khớp nối nhanh Kawasaki 23-DSH

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 140,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 21-DSM

Khớp nối nhanh Kawasaki 21-DSM

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 140,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 22-DSM

Khớp nối nhanh Kawasaki 22-DSM

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 140,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 23-DSM

Khớp nối nhanh Kawasaki 23-DSM

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 140,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 21-DSF

Khớp nối nhanh Kawasaki 21-DSF

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 140,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 22-DSF

Khớp nối nhanh Kawasaki 22-DSF

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 140,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 23-DSF

Khớp nối nhanh Kawasaki 23-DSF

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 140,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 44-DPF

Khớp nối nhanh Kawasaki 44-DPF

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 140,000 VNĐ
Khớp nối 1/2inch cỡ 10inch stanley 86-408

Khớp nối 1/2inch cỡ 10inch stanley 86-408

Thương hiệu: stanley-2
Giá: 140,000 VNĐ
Khớp nối 1/2inch 68,5mm stanley 86-411

Khớp nối 1/2inch 68,5mm stanley 86-411

Thương hiệu: stanley-2
Giá: 160,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 24-DSH

Khớp nối nhanh Kawasaki 24-DSH

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 180,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 24-DSM

Khớp nối nhanh Kawasaki 24-DSM

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 180,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 46-DPH

Khớp nối nhanh Kawasaki 46-DPH

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 180,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 46-DPM

Khớp nối nhanh Kawasaki 46-DPM

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 180,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 46-DPF

Khớp nối nhanh Kawasaki 46-DPF

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 180,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 24-DSF

Khớp nối nhanh Kawasaki 24-DSF

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 190,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 48-DPH

Khớp nối nhanh Kawasaki 48-DPH

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 240,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 48-DPM

Khớp nối nhanh Kawasaki 48-DPM

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 240,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 48-DPF

Khớp nối nhanh Kawasaki 48-DPF

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 240,000 VNĐ
Khớp nối 3/4inch cỡ 4inch stanley 89-306

Khớp nối 3/4inch cỡ 4inch stanley 89-306

Thương hiệu: stanley-2
Giá: 310,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 44-DSH

Khớp nối nhanh Kawasaki 44-DSH

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 420,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 44-DSM

Khớp nối nhanh Kawasaki 44-DSM

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 420,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 44-DSF

Khớp nối nhanh Kawasaki 44-DSF

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 420,000 VNĐ
Khớp nối 3/4inch cỡ 8inch stanley 89-307

Khớp nối 3/4inch cỡ 8inch stanley 89-307

Thương hiệu: stanley-2
Giá: 470,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 46-DSH

Khớp nối nhanh Kawasaki 46-DSH

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 480,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 46-DSM

Khớp nối nhanh Kawasaki 46-DSM

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 480,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 46-DSF

Khớp nối nhanh Kawasaki 46-DSF

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 480,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 48-DSH

Khớp nối nhanh Kawasaki 48-DSH

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 570,000 VNĐ
Khớp nối nhanh Kawasaki 48-DSM

Khớp nối nhanh Kawasaki 48-DSM

Thương hiệu: kawasaki
Giá: 570,000 VNĐ
THÔNG TIN CHI TIẾT

KHỚP NỐI HƠI - CHÍNH HÃNG - GIÁ RẺ

I.Khớp nối hơi là gì?

Khớp nối hơi (đầu nối hơi, đầu nối nhanh khí nén, khớp nối nhanh khí nénlà loại thiết bị được sử dụng để gắn vào các loại dụng cụ khí nén như máy màimáy khoanbúa hơiống dây hơimáy bơm khí nén,... Giúp cho các dụng cụ ấy có thể kết nối lẫn nhau để tạo thành một bộ nguồn làm việc hoàn chỉnh.

II. Phân loại khớp nối

1. Khớp nối hơi KAWASAKI

- Công dụng:

  • Là thiết bị chuyên dùng để kết nối các loại dụng cụ khí nén với máy bơm khí nén thông qua ống dây hơi, giúp các dụng cụ khí nén có thể hoạt động một cách hoàn chỉnh.
  • Được sử dụng rất phổ biến trong các đơn vị công nghiệp hoạt động bằng hệ thống khí nén.

- Hình ảnh thực tế:

Khớp nối hơi KAWASAKI Khớp nối hơi KAWASAKI 1
Khớp nối hơi KAWASAKI 2 Khớp nối hơi KAWASAKI 3

- Hướng dẫn sử dụng:

2. Khớp nối dành cho dụng cụ khí nén

- Công dụng:

  • Khớp nối thường được đi chung bộ với các loại dụng cụ khí nén.
  • Ren kết nối thiết bị có kích thước rất đa dạng, tùy thuộc vào kích cỡ ống dây hơi, tối thiểu từ 1/4 inch (dùng cho ống dây phi 20) đến tối đa 1 inch (dùng cho ống dây phi 40).
  • Khớp giúp cho các thiết bị, dụng cụ khí nén có thể kết nối với ống dây hơi để làm việc một cách hoàn chỉnh.

- Hình ảnh thực tế:

Khớp nối dành cho dụng cụ khí nén 1 Khớp nối dành cho dụng cụ khí nén 2


- Hướng dẫn sử dụng: Cách sử dụng tương tự Khớp nối KAWASAKI

3. Khớp nối hơi dùng để gắn ống dây hơi

- Công dụng:

  • Chuyên dùng để gắn vào ống dây hơi và kết nối với khớp nối dành cho khi nén, giúp máy bơm khí nén có thể bơm được khí đến thiết bị khí nén, người dùng có thể làm việc một cách hoàn chỉnh mà không sợ gặp phải bất kì sự cố gì.
  • Giúp cho quá trình làm việc luôn đạt hiệu suất cao, lượng khí nén khi bơm cũng không bị rò rỉ ra bên ngoài, tránh gây thiệt hại về thời gian, hiệu suất làm việc cũng như chi phí trong lao động.

- Hình ảnh thực tế:

Khớp nối hơi dùng để gắn ống dẫn hơi 1 Khớp nối hơi dùng để gắn ống dẫn hơi 2
Khớp nối hơi dùng để gắn ống dẫn hơi 3 Khớp nối hơi dùng để gắn ống dẫn hơi

- Hướng dẫn sử dụng: Cách sử dụng tương tự Khớp nối KAWASAKI

III. Nhận xét chung về khớp nối ống

- Khớp nối hơi được sử dụng rất nhiều trong các cơ sở sửa chữa xe, ô tô, các xưởng cơ khí, trong công trình xây dựng, lắp ráp đồ nội thất.

- Được chế tạo bằng chất liệu thép chất lượng tốt, có kết cấu và tuổi bền rất chắc chắn, giúp cho quá trình làm việc luôn được an toàn, không gặp phải bất kì sự cố nào.

- Ngoài những loại khớp nối trên còn có khớp nối xoay, khớp nối xy lanh. Truy cập DBK.COM.VN để xem thêm về khớp nối hơi.

- Khớp nối hơi ở DBK.COM.VN có chất lượng tốt, độ bền cao, giá cả hợp lý, được bảo hành theo quy định của hãng.

- Mọi thông tin thắc mắc các bạn có thể liên hệ vào HOTLINE: O919 219 111 hoặc E-MAIL: sales@dbk.com.vn để được hỗ trợ tư vấn.

Đọc thêm

Lên đầu
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.