DỤNG CỤ KHÁC

TUÝP NỐI 1/2 INCH - 10 INCH CENTURY

TUÝP NỐI 1/2 INCH - 10 INCH CENTURY

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
BỘ VIẾT ĐÁ MÀI TOP ( CÓ ĐÁ)

BỘ VIẾT ĐÁ MÀI TOP ( CÓ ĐÁ)

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
BỘ VIẾT ĐÁ MÀI TOP ( KHÔNG ĐÁ)

BỘ VIẾT ĐÁ MÀI TOP ( KHÔNG ĐÁ)

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
BỤNG CỤ LỌC HƠI NƯỚC TOP

BỤNG CỤ LỌC HƠI NƯỚC TOP

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
MỞ VÍT HƠI THẲNG TOP

MỞ VÍT HƠI THẲNG TOP

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CẦN CHỮ THẬP 14 INCH 4 ĐẦU ( 17, 19, 21, 23) CENTURY

CẦN CHỮ THẬP 14 INCH 4 ĐẦU ( 17, 19, 21, 23) CENTURY

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CẦN CHỮ THẬP 14 INCH 3 ĐẦU ( 17, 19, 21, 1/2) CENTURY

CẦN CHỮ THẬP 14 INCH 3 ĐẦU ( 17, 19, 21, 1/2) CENTURY

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CẦN CHỮ Y ( 8x10x12) CENTURY

CẦN CHỮ Y ( 8x10x12) CENTURY

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CẦN CHỮ Y ( 10x12x14) CENTURY

CẦN CHỮ Y ( 10x12x14) CENTURY

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CẦN CHỮ Y ( 12x14x17) CENTURY

CẦN CHỮ Y ( 12x14x17) CENTURY

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
ĐẦU SIẾT TÔN 8MM CENTURY

ĐẦU SIẾT TÔN 8MM CENTURY

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
TUÝP NỐI 1/2 INCH - 3 INCH CENTURY

TUÝP NỐI 1/2 INCH - 3 INCH CENTURY

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
TUÝP NỐI 1/2 INCH - 5 INCH CENTURY

TUÝP NỐI 1/2 INCH - 5 INCH CENTURY

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
SÚNG XỊT HƠI DÀI TOP

SÚNG XỊT HƠI DÀI TOP

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ MIỆNG VÀ ĐIỀU LẮC LÉO 8 CENTURY

CỜ LÊ MIỆNG VÀ ĐIỀU LẮC LÉO 8 CENTURY

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ MIỆNG VÀ ĐIỀU LẮC LÉO 10 CENTURY

CỜ LÊ MIỆNG VÀ ĐIỀU LẮC LÉO 10 CENTURY

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ MIỆNG VÀ ĐIỀU LẮC LÉO 12 CENTURY

CỜ LÊ MIỆNG VÀ ĐIỀU LẮC LÉO 12 CENTURY

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ MIỆNG VÀ ĐIỀU LẮC LÉO 13 CENTURY

CỜ LÊ MIỆNG VÀ ĐIỀU LẮC LÉO 13 CENTURY

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ MIỆNG VÀ ĐIỀU LẮC LÉO 14 CENTURY

CỜ LÊ MIỆNG VÀ ĐIỀU LẮC LÉO 14 CENTURY

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ MIỆNG VÀ ĐIỀU LẮC LÉO 17 CENTURY

CỜ LÊ MIỆNG VÀ ĐIỀU LẮC LÉO 17 CENTURY

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ MIỆNG VÀ ĐIỀU LẮC LÉO 19 CENTURY

CỜ LÊ MIỆNG VÀ ĐIỀU LẮC LÉO 19 CENTURY

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
MŨI VÍT 2 ĐẦU PH2 X 65MM CENTURY

MŨI VÍT 2 ĐẦU PH2 X 65MM CENTURY

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
BÚA NHỔ ĐINH 8OZ CENTURY

BÚA NHỔ ĐINH 8OZ CENTURY

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
BÚA NHỔ ĐINH 13OZ CENTURY

BÚA NHỔ ĐINH 13OZ CENTURY

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
BƠM ĐẠP 2 ỐNG CENTURY

BƠM ĐẠP 2 ỐNG CENTURY

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
MŨI VÍT 2 ĐẦU DÀI 110 MM TOP

MŨI VÍT 2 ĐẦU DÀI 110 MM TOP

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CẦN TẮC KÊ 27 x 30 MM TOP

CẦN TẮC KÊ 27 x 30 MM TOP

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CẦN TẮC KÊ 27 x 32 MM TOP

CẦN TẮC KÊ 27 x 32 MM TOP

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CẦN TẮC KÊ 30 x 32 MM TOP

CẦN TẮC KÊ 30 x 32 MM TOP

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CẦN TẮC KÊ 20 x 38 MM TOP

CẦN TẮC KÊ 20 x 38 MM TOP

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CẦN TẮC KÊ 38 x 21 MM TOP

CẦN TẮC KÊ 38 x 21 MM TOP

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CẦN TẮC KÊ 19 x 41 MM TOP

CẦN TẮC KÊ 19 x 41 MM TOP

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CẦN TẮC KÊ 21 x 41 MM TOP

CẦN TẮC KÊ 21 x 41 MM TOP

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
SỬA ĐỒNG HỒ (NHÍP) 6 CÂY

SỬA ĐỒNG HỒ (NHÍP) 6 CÂY

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
BỘ VÍT SỬA ĐIỆN THOẠI TOP

BỘ VÍT SỬA ĐIỆN THOẠI TOP

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
BỘ VÍT SỬA ĐIỆN THOẠI 30 MŨI TOP

BỘ VÍT SỬA ĐIỆN THOẠI 30 MŨI TOP

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
MŨI VÍT 2 ĐẦU NGẮN 65 MM TOP

MŨI VÍT 2 ĐẦU NGẮN 65 MM TOP

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CẦN TẮC KÊ 17 x 35 MM TOP

CẦN TẮC KÊ 17 x 35 MM TOP

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
MŨI VÍT ĐÓNG TOP

MŨI VÍT ĐÓNG TOP

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CẮT CÀNH CÁN DÀI 3M TOP

CẮT CÀNH CÁN DÀI 3M TOP

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CẮT CÀNH CÁN CÓ TĂNG TOP

CẮT CÀNH CÁN CÓ TĂNG TOP

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CẮT CÀNH GIẬT DÂY TOP

CẮT CÀNH GIẬT DÂY TOP

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
DỤNG CỤ TƯỚI CÂY RỬA XE TOP

DỤNG CỤ TƯỚI CÂY RỬA XE TOP

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
BỘ CẠY VỎ XE TOP

BỘ CẠY VỎ XE TOP

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
MỎ HÀNG ĐIỆN 40 W TOP

MỎ HÀNG ĐIỆN 40 W TOP

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
MỎ HÀNG ĐIỆN 60 W TOP

MỎ HÀNG ĐIỆN 60 W TOP

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
MỎ HÀNG ĐIỆN 100 W TOP

MỎ HÀNG ĐIỆN 100 W TOP

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
SIẾT ĐAI THÙNG TOP

SIẾT ĐAI THÙNG TOP

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
THÔNG TIN CHI TIẾT

DỤNG CỤ KHÁC - CHÍNH HÃNG - GIÁ RẺ

I. Dụng cụ khác là gì?

Là tất cả các dụng cụ cầm tay như búa, cần tắc kê, tuýp nối, cần chữ Y,... Được hỗ trợ cho người dùng, sử dụng để rút ngắn thời gian làm việc và sức lao động, mang lại năng xuất hiệu quả cao.

II. Phân loại dụng cụ khác

1. Bơm mỡ

- Công dụng:

  • Dùng để bơm mỡ vào các bộ phận ma sát, các bộ phận được bôi trơn, hoạt động trơn tru, không bị khô giúp các chi tiết máy được hoạt động ổn định.

  • Được sử dụng trong các gara sửa chữa che ô tô chuyên dụng, các xưởng cơ khí, các khu công nghiệp,... Giúp người dùng tiết kiệm được thời gian và sức lao động khi làm việc.

- Hình ảnh thực tế:

Máy bơm mỡ Máy bơm mỡ 1

- Hướng dẫn sử dụng:

2. Búa nhổ đinh

- Công dụng:

  • Búa nhổ đinh có 2 đầu, 1 đầu dùng cho công việc đóng, hỗ trợ đắc lực cho việc gò, gõ các chi tiết sản phẩm, đầu còn lại dùng để nhổ đinh.

  • Dùng để đóng đinh vào gỗ, tôn, nhổ đinh, đóng đinh vào các vật dụng gia đình,... Vừa hỗ trợ đóng đinh và nhổ đinh, sử dụng tiện lợi trong các công việc xây dựng, các khu công nghiệp, và gia đình,...

- Hình ảnh thực tế:

Búa nhổ đinh Búa nhổ đinh 1

- Hướng dẫn sử dụng:

3. Súng xịt hơi ngắn

- Công dụng:

  • Dùng để phun sơn, thổi không khí với tia rất nhỏ giúp loại bỏ chất thải, bột gỗ, bột sắt,... Được sử dụng trong các xưởng ô tô, ngành xây dựng, các khu công nghiệp....

  • Thiết kế nhỏ ngọn dễ đem theo di chuyển nhiều nơi làm việc, giúp người sử dụng tiết kiệm được thời gian và sức lao động.

- Hình ảnh thực tế:

Súng xịt hơi ngắn 1 Súng xịt hơi ngắn

- Hướng dẫn sử dụng:

III. Nhận xét chung về dụng cụ khác

- Các dụng cụ được chế tạo bằng hợp kim thép rất cứng cáp, có độ bền cao, chống ăn mòn tốt, thiết kế tay cầm có độ nhám cao giúp người sử dụng không bị trơn trượt khi làm việc, kể cả khi bị ra mồ hôi tay hoặc hai tay bị dính dầu nhớt.

- Các dụng cụ ở DBK.COM.VN có chất lượng tốt, độ bền cao, giá cả hợp lý, được bảo hành theo quy định của hãng.

- Mọi thông tin thắc mắc các bạn có thể liên hệ vào HOTLINE: 0919 219 111 hoặc E-MAIL: sales@dbk.com.vn để được hỗ trợ tư vấn.

Đọc thêm

Lên đầu
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.