ĐIẾU

Điếu lỗ xi mờ 06 mm CENTURY

Điếu lỗ xi mờ 06 mm CENTURY

Thương hiệu: century
Giá: 20,000 VNĐ
Điếu lỗ xi mờ 07 mm CENTURY

Điếu lỗ xi mờ 07 mm CENTURY

Thương hiệu: century
Giá: 20,000 VNĐ
Điếu lỗ xi mờ 08 mm CENTURY

Điếu lỗ xi mờ 08 mm CENTURY

Thương hiệu: century
Giá: 20,000 VNĐ
Điếu lỗ xi mờ 09 mm CENTURY

Điếu lỗ xi mờ 09 mm CENTURY

Thương hiệu: century
Giá: 20,000 VNĐ
Điếu lỗ xi mờ 10 mm CENTURY

Điếu lỗ xi mờ 10 mm CENTURY

Thương hiệu: century
Giá: 20,000 VNĐ
Điếu lỗ xi mờ 11 mm CENTURY

Điếu lỗ xi mờ 11 mm CENTURY

Thương hiệu: century
Giá: 30,000 VNĐ
Điếu lỗ xi mờ 12 mm CENTURY

Điếu lỗ xi mờ 12 mm CENTURY

Thương hiệu: century
Giá: 30,000 VNĐ
Điếu lỗ xi mờ 13 mm CENTURY

Điếu lỗ xi mờ 13 mm CENTURY

Thương hiệu: century
Giá: 30,000 VNĐ
Điếu L 6mm Asaki AK-7551

Điếu L 6mm Asaki AK-7551

Thương hiệu: asaki
Giá: 33,000 VNĐ
Điếu L 7mm Asaki AK-7552

Điếu L 7mm Asaki AK-7552

Thương hiệu: asaki
Giá: 33,000 VNĐ
Điếu L 8mm Asaki AK-7553

Điếu L 8mm Asaki AK-7553

Thương hiệu: asaki
Giá: 33,000 VNĐ
Điếu L 9mm Asaki AK-7554

Điếu L 9mm Asaki AK-7554

Thương hiệu: asaki
Giá: 34,000 VNĐ
Điếu chữ T 7mm Asaki AK-7075

Điếu chữ T 7mm Asaki AK-7075

Thương hiệu: asaki
Giá: 35,000 VNĐ
Điếu chữ T 8mm Asaki AK-7076

Điếu chữ T 8mm Asaki AK-7076

Thương hiệu: asaki
Giá: 35,000 VNĐ
Điếu chữ T 9mm Asaki AK-7077

Điếu chữ T 9mm Asaki AK-7077

Thương hiệu: asaki
Giá: 35,000 VNĐ
Điếu chữ T 10mm Asaki AK-7078

Điếu chữ T 10mm Asaki AK-7078

Thương hiệu: asaki
Giá: 35,000 VNĐ
Điếu chữ T 11mm Asaki AK-7079

Điếu chữ T 11mm Asaki AK-7079

Thương hiệu: asaki
Giá: 35,000 VNĐ
Điếu chữ T 12mm Asaki AK-7080

Điếu chữ T 12mm Asaki AK-7080

Thương hiệu: asaki
Giá: 35,000 VNĐ
Điếu chữ T 13mm Asaki AK-7081

Điếu chữ T 13mm Asaki AK-7081

Thương hiệu: asaki
Giá: 35,000 VNĐ
Điếu chữ T 14mm Asaki AK-7082

Điếu chữ T 14mm Asaki AK-7082

Thương hiệu: asaki
Giá: 35,000 VNĐ
Điếu L 10mm Asaki AK-7555

Điếu L 10mm Asaki AK-7555

Thương hiệu: asaki
Giá: 36,000 VNĐ
Điếu L 11mm Asaki AK-7556

Điếu L 11mm Asaki AK-7556

Thương hiệu: asaki
Giá: 40,000 VNĐ
Điếu lỗ xi bóng 08mm TOP

Điếu lỗ xi bóng 08mm TOP

Thương hiệu: top
Giá: 40,000 VNĐ
Điếu lỗ xi mờ 14 mm CENTURY

Điếu lỗ xi mờ 14 mm CENTURY

Thương hiệu: century
Giá: 40,000 VNĐ
Điếu lỗ xi mờ 15 mm CENTURY

Điếu lỗ xi mờ 15 mm CENTURY

Thương hiệu: century
Giá: 40,000 VNĐ
Điếu chữ Y  8 - 10 - 12mm Asaki AK-7096

Điếu chữ Y 8 - 10 - 12mm Asaki AK-7096

Thương hiệu: asaki
Giá: 43,000 VNĐ
Điếu L 12mm Asaki AK-7557

Điếu L 12mm Asaki AK-7557

Thương hiệu: asaki
Giá: 44,000 VNĐ
Điếu chữ Y  10 - 12 - 14mm Asaki AK-7097

Điếu chữ Y 10 - 12 - 14mm Asaki AK-7097

Thương hiệu: asaki
Giá: 47,000 VNĐ
Điếu L 13mm Asaki AK-7558

Điếu L 13mm Asaki AK-7558

Thương hiệu: asaki
Giá: 47,000 VNĐ
Điếu chữ T 15mm Asaki AK-7083

Điếu chữ T 15mm Asaki AK-7083

Thương hiệu: asaki
Giá: 48,000 VNĐ
Điếu chữ T 16mm Asaki AK-7084

Điếu chữ T 16mm Asaki AK-7084

Thương hiệu: asaki
Giá: 48,000 VNĐ
Điếu chữ T 17mm Asaki AK-7085

Điếu chữ T 17mm Asaki AK-7085

Thương hiệu: asaki
Giá: 48,000 VNĐ
Điếu chữ T 19mm Asaki AK-7086

Điếu chữ T 19mm Asaki AK-7086

Thương hiệu: asaki
Giá: 48,000 VNĐ
CẦN ĐIẾU Size:8mm TOLSEN 15087

CẦN ĐIẾU Size:8mm TOLSEN 15087

Thương hiệu: tolsen
Giá: 48,000 VNĐ
Điếu lỗ xi bóng 10mm TOP

Điếu lỗ xi bóng 10mm TOP

Thương hiệu: top
Giá: 50,000 VNĐ
Điếu lỗ xi bóng 12mm TOP

Điếu lỗ xi bóng 12mm TOP

Thương hiệu: top
Giá: 50,000 VNĐ
Điếu lỗ xi bóng 13mm TOP

Điếu lỗ xi bóng 13mm TOP

Thương hiệu: top
Giá: 50,000 VNĐ
Điếu lỗ xi bóng 14mm TOP

Điếu lỗ xi bóng 14mm TOP

Thương hiệu: top
Giá: 50,000 VNĐ
Điếu lỗ xi mờ 16 mm CENTURY

Điếu lỗ xi mờ 16 mm CENTURY

Thương hiệu: century
Giá: 50,000 VNĐ
Điếu lỗ xi mờ 17 mm CENTURY

Điếu lỗ xi mờ 17 mm CENTURY

Thương hiệu: century
Giá: 50,000 VNĐ
Điếu lỗ xi mờ 18 mm CENTURY

Điếu lỗ xi mờ 18 mm CENTURY

Thương hiệu: century
Giá: 50,000 VNĐ
CẦN ĐIẾU Size:10mm TOLSEN 15089

CẦN ĐIẾU Size:10mm TOLSEN 15089

Thương hiệu: tolsen
Giá: 51,000 VNĐ
Điếu L 14mm Asaki AK-7559

Điếu L 14mm Asaki AK-7559

Thương hiệu: asaki
Giá: 52,000 VNĐ
Điếu chữ Y  12 - 14 - 17mm Asaki AK-7098

Điếu chữ Y 12 - 14 - 17mm Asaki AK-7098

Thương hiệu: asaki
Giá: 56,000 VNĐ
Điếu L 15mm Asaki AK-7560

Điếu L 15mm Asaki AK-7560

Thương hiệu: asaki
Giá: 56,000 VNĐ
Điếu lỗ xi mờ 19 mm CENTURY

Điếu lỗ xi mờ 19 mm CENTURY

Thương hiệu: century
Giá: 60,000 VNĐ
CẦN ĐIẾU Size:12mm TOLSEN 15091

CẦN ĐIẾU Size:12mm TOLSEN 15091

Thương hiệu: tolsen
Giá: 60,000 VNĐ
THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐIẾU - CHÍNH HÃNG - GIÁ RẺ

I. Điều là gì?

 • Điếu là dụng cụ cầm tay được thiết kế dùng để xiết các bu lông, sản phẩm có thể sử dụng được cả 2 đầu trên và dưới tùy vào không gian của bu lông cần xiết. 

 • Phần đặc biệt của điếu là phần đầu của sản phẩm được thiết kế có sẵn 1 lỗ trống, giúp người dùng có thể xiết các bu lông nằm sâu phía dưới đáy cốt răng.

 • Thiết kế dài hơn so với các sản phẩm cùng loại nên rất dễ sử dụng và mang theo để làm việc.

II. Phân loại điếu

1. Điếu chữ L

-Công dụng:

 • Sản phẩm được dùng để xiết các bu lông, giúp người dùng có thể xiết các bu lông nằm sâu phía dưới đáy cốt răng.

 • Là sản phẩm rất phổ biến và thông dụng với người thợ máy chuyên sửa chữa, lắp đặt, bảo trì thiết bị, máy móc và sửa chữa các vật dụng trong nhà...

 • Sản phẩm giúp người sử dụng tiết kiệm được thời gian và sức lao động khi làm việc.

- Hình ảnh thực tế: 

Điếu chữ L

- Hướng dẫn sử dụng:

2. Điếu chữ T

- Công dụng:

 • Sản phẩm được thiết kế được dùng để xiết các bu lông, giúp người dùng có thể xiết các bu lông nằm sâu phía dưới đáy cốt răng.
 • Chuyên dùng để sửa chữa, lắp đặt, bảo trì thiết bị, máy móc và sửa chữa các vật dụng trong nhà... Giúp người sử dụng tiết kiệm được thời gian khi làm việc.

- Hình ảnh thực tế:

Điếu chữ T

- Hướng dẫn sử dụng:

3. Điếu chữ Y

- Công dụng: 

 • Sản phẩm được thiết kế được dùng để xiết các bu lông, giúp người dùng có thể xiết các bu lông nằm sâu phía dưới đáy cốt răng.
 • Được dùng phổ biến và thông dụng với người thợ máy chuyên sửa chữa, lắp đặt, bảo trì thiết bị, máy móc... và sửa chữa các vật dụng trong nhà.

- Hình ảnh thực tế:

Điếu chữ Y

- Hướng dẫn sử dụng: (Đang cập nhật)

III. Nhận xét chung về điếu

- Được chế tạo bằng hợp kim thép rất cứng cáp, có độ bền cao, chống ăn mòn tốt.

- Thiết kế tay cầm có độ nhám cao giúp người sử dụng không bị trơn trượt khi làm việc, kể cả khi bị ra mồ hôi tay hoặc hai tay bị dính dầu nhớt.

- Điếu ở DBK.COM.VN có chất lượng tốt, độ bền cao, giá cả hợp lý, được bảo hành theo quy định của hãng.

- Mọi thông tin thắc mắc các bạn có thể liên hệ vào HOTLINE: 0919 219 111 hoặc E-MAIL: sales@dbk.com.vn để được hỗ trợ tư vấn.

Đọc thêm

Lên đầu
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.