CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG

Cờ lê vòng đóng 24mm Kingtony 10B0-24

Cờ lê vòng đóng 24mm Kingtony 10B0-24

Thương hiệu: kingtony
Giá: 189,000 VNĐ
Cờ lê vòng đóng 27mm Kingtony 10B0-27

Cờ lê vòng đóng 27mm Kingtony 10B0-27

Thương hiệu: kingtony
Giá: 213,000 VNĐ
Cờ lê vòng đóng 30mm Kingtony 10B0-30

Cờ lê vòng đóng 30mm Kingtony 10B0-30

Thương hiệu: kingtony
Giá: 287,000 VNĐ
Cờ lê vòng đóng 32mm Kingtony 10B0-32

Cờ lê vòng đóng 32mm Kingtony 10B0-32

Thương hiệu: kingtony
Giá: 287,000 VNĐ
Cờ lê vòng đóng 36mm Vata 8363036

Cờ lê vòng đóng 36mm Vata 8363036

Thương hiệu: vata
Giá: 410,000 VNĐ
Cờ lê vòng đóng 36mm Kingtony 10B0-36

Cờ lê vòng đóng 36mm Kingtony 10B0-36

Thương hiệu: kingtony
Giá: 420,000 VNĐ
Cờ lê vòng đóng 41mm Kingtony 10B0-41

Cờ lê vòng đóng 41mm Kingtony 10B0-41

Thương hiệu: kingtony
Giá: 519,000 VNĐ
Cờ lê vòng đóng 41mm Vata 8363041

Cờ lê vòng đóng 41mm Vata 8363041

Thương hiệu: vata
Giá: 520,000 VNĐ
Cờ lê vòng đóng 46mm Vata 8363046

Cờ lê vòng đóng 46mm Vata 8363046

Thương hiệu: vata
Giá: 660,000 VNĐ
Cờ lê vòng đóng 46mm Kingtony 10B0-46

Cờ lê vòng đóng 46mm Kingtony 10B0-46

Thương hiệu: kingtony
Giá: 689,000 VNĐ
Cờ lê vòng đóng 50mm Kingtony 10B0-50

Cờ lê vòng đóng 50mm Kingtony 10B0-50

Thương hiệu: kingtony
Giá: 713,000 VNĐ
Cờ lê vòng đóng 55mm Kingtony 10B0-55

Cờ lê vòng đóng 55mm Kingtony 10B0-55

Thương hiệu: kingtony
Giá: 844,000 VNĐ
Cờ lê vòng đóng 50mm Vata 8363050

Cờ lê vòng đóng 50mm Vata 8363050

Thương hiệu: vata
Giá: 900,000 VNĐ
Cờ lê vòng đóng 60mm Kingtony 10B0-60

Cờ lê vòng đóng 60mm Kingtony 10B0-60

Thương hiệu: kingtony
Giá: 941,000 VNĐ
Cờ lê vòng đóng 55mm Vata 8363055

Cờ lê vòng đóng 55mm Vata 8363055

Thương hiệu: vata
Giá: 1,100,000 VNĐ
Cờ lê vòng đóng 65mm Kingtony 10B0-65

Cờ lê vòng đóng 65mm Kingtony 10B0-65

Thương hiệu: kingtony
Giá: 1,156,000 VNĐ
Cờ lê vòng đóng 60mm Vata 8363060

Cờ lê vòng đóng 60mm Vata 8363060

Thương hiệu: vata
Giá: 1,310,000 VNĐ
Cờ lê vòng đóng 70mm Kingtony 10B0-70

Cờ lê vòng đóng 70mm Kingtony 10B0-70

Thương hiệu: kingtony
Giá: 1,613,000 VNĐ
Cờ lê vòng đóng 75mm Kingtony 10B0-75

Cờ lê vòng đóng 75mm Kingtony 10B0-75

Thương hiệu: kingtony
Giá: 1,617,000 VNĐ
Cờ lê vòng đóng 65mm Vata 8363065

Cờ lê vòng đóng 65mm Vata 8363065

Thương hiệu: vata
Giá: 1,620,000 VNĐ
Cờ lê vòng đóng 80mm Kingtony 10B0-80

Cờ lê vòng đóng 80mm Kingtony 10B0-80

Thương hiệu: kingtony
Giá: 2,015,000 VNĐ
Cờ lê vòng đóng 70mm Vata 8363070

Cờ lê vòng đóng 70mm Vata 8363070

Thương hiệu: vata
Giá: 2,210,000 VNĐ
Cờ lê vòng đóng 85mm Kingtony 10B0-85

Cờ lê vòng đóng 85mm Kingtony 10B0-85

Thương hiệu: kingtony
Giá: 2,230,000 VNĐ
Cờ lê vòng đóng 90mm Kingtony 10B0-90

Cờ lê vòng đóng 90mm Kingtony 10B0-90

Thương hiệu: kingtony
Giá: 2,761,000 VNĐ
Cờ lê vòng đóng 95mm Kingtony 10B0-95

Cờ lê vòng đóng 95mm Kingtony 10B0-95

Thương hiệu: kingtony
Giá: 2,856,000 VNĐ
Cờ lê vòng đóng 100mm king tony 10B0-A0

Cờ lê vòng đóng 100mm king tony 10B0-A0

Thương hiệu: kingtony
Giá: 3,465,000 VNĐ
Cờ lê vòng đóng 105mm king tony 10B0-A5

Cờ lê vòng đóng 105mm king tony 10B0-A5

Thương hiệu: kingtony
Giá: 4,361,000 VNĐ
Cờ lê vòng đóng 110mm Kingtony 10B0-B0

Cờ lê vòng đóng 110mm Kingtony 10B0-B0

Thương hiệu: kingtony
Giá: 5,205,000 VNĐ
Cờ lê vòng đóng 105mm Kingtony 10B0-B5

Cờ lê vòng đóng 105mm Kingtony 10B0-B5

Thương hiệu: kingtony
Giá: 5,330,000 VNĐ
Cờ lê vòng đóng 120mm Kingtony 10B0-C0

Cờ lê vòng đóng 120mm Kingtony 10B0-C0

Thương hiệu: kingtony
Giá: 6,426,000 VNĐ
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-C0 120MM

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-C0 120MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-A0 100MM

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-A0 100MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-95 95MM

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-95 95MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-90 90MM

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-90 90MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-85 85MM

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-85 85MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-75 75MM

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-75 75MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-70 70MM

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-70 70MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-65 65MM

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-65 65MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-60 60MM

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-60 60MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-55 55MM

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-55 55MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-50 50MM

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-50 50MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-46 46MM

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-46 46MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-41 41MM

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-41 41MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-32 32MM

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-32 32MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-30 30MM

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-30 30MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-27 27MM

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-27 27MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-24 24MM

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-24 24MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-80 80MM

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG 10B0-80 80MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
THÔNG TIN CHI TIẾT

CỜ LÊ VÒNG ĐÓNG - CHÍNH HÃNG - GIÁ RẺ

I. Cờ lê vòng đóng là gì?

Cờ lê vòng đóng là một chiếc cờ lê với một đầu vòng, đầu còn lại thiết kế đặc biệt để chịu lực tác động trực tiếp từ búa, tạo ra momen xoắn cao dùng để tháo lắp các bu lông có kích thước lớn hoặc lâu ngày bị rỉ sét mà cờ lê bình thường không siết vào hoặc mở ra được.

1. Công dụng:

  • Được ứng dụng rất rộng rãi trong việc sửa chữa, lắp ráp máy móc cơ khí, dùng tại các nhà máy khai thác dầu khí, công trình lắp ráp xây dựng hoặc khu công nghiệp...

  • Thiết kế nhỏ gọn giúp người dùng có thể dễ dàng mang theo khi làm việc, có thể làm việc tốt trong những môi trường khắc nghiệt như dầu, nhớt, những nơi bị giới hạn không gian.

2. Hình ảnh thực tế:

Cờ lê vòng đóng

3. Hướng dẫn sử dụng: (Đang cập nhật)

II. Nhận xét chung về cờ lê vòng đóng

- Được chế tạo bằng hợp kim thép rất cứng cáp, có độ bền cao, chống ăn mòn tốt, thiết kế tay cầm có độ nhám cao giúp người sử dụng không bị trơn trượt khi làm việc.

- Cờ lê vòng đóng ở DBK.COM.VN có chất lượng tốt, độ bền cao, giá cả hợp lý, được bảo hành theo quy định của hãng.

- Truy cập DBK.COM.VN để xem thêm về cờ lê vòng đóng (Cờ lê vòng miệng Kingtony, cờ lê răng, cờ lê Beta, cờ lê nhập khẩu giá rẻ,...)

- Mọi thông tin thắc mắc các bạn có thể liên hệ vào HOTLINE: 0919 219 111 hoặc E-MAIL: sales@dbk.com.vn để được hỗ trợ tư vấn.

Đọc thêm

Lên đầu
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.