CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG

Cờ lê miệng đóng 24mm Kingtony 10A0-24

Cờ lê miệng đóng 24mm Kingtony 10A0-24

Thương hiệu: kingtony
Giá: 246,000 VNĐ
Cờ lê miệng đóng 27mm Kingtony 10A0-27

Cờ lê miệng đóng 27mm Kingtony 10A0-27

Thương hiệu: kingtony
Giá: 246,000 VNĐ
Cờ lê miệng đóng 30mm Kingtony 10A0-30

Cờ lê miệng đóng 30mm Kingtony 10A0-30

Thương hiệu: kingtony
Giá: 307,000 VNĐ
Cờ lê miệng đóng 32mm Kingtony 10A0-32

Cờ lê miệng đóng 32mm Kingtony 10A0-32

Thương hiệu: kingtony
Giá: 318,000 VNĐ
Cờ lê miệng đóng 36mm Vata 836236

Cờ lê miệng đóng 36mm Vata 836236

Thương hiệu: vata
Giá: 320,000 VNĐ
Cờ lê miệng đóng 36mm Kingtony 10A0-36

Cờ lê miệng đóng 36mm Kingtony 10A0-36

Thương hiệu: kingtony
Giá: Liên hệ
Cờ lê miệng đóng 41mm Vata 836241

Cờ lê miệng đóng 41mm Vata 836241

Thương hiệu: vata
Giá: 430,000 VNĐ
Cờ lê miệng đóng 41mm Kingtony 10A0-41

Cờ lê miệng đóng 41mm Kingtony 10A0-41

Thương hiệu: kingtony
Giá: 510,000 VNĐ
Cờ lê miệng đóng 46mm Vata 836246

Cờ lê miệng đóng 46mm Vata 836246

Thương hiệu: vata
Giá: 530,000 VNĐ
Cờ lê miệng đóng 50mm Vata 836250

Cờ lê miệng đóng 50mm Vata 836250

Thương hiệu: vata
Giá: 650,000 VNĐ
Cờ lê miệng đóng 46mm Kingtony 10A0-46

Cờ lê miệng đóng 46mm Kingtony 10A0-46

Thương hiệu: kingtony
Giá: 672,000 VNĐ
Cờ lê miệng đóng 55mm Vata 836255

Cờ lê miệng đóng 55mm Vata 836255

Thương hiệu: vata
Giá: 730,000 VNĐ
Cờ lê miệng đóng 50mm Kingtony 10A0-50

Cờ lê miệng đóng 50mm Kingtony 10A0-50

Thương hiệu: kingtony
Giá: 850,000 VNĐ
Cờ lê miệng đóng 55mm Kingtony 10A0-55

Cờ lê miệng đóng 55mm Kingtony 10A0-55

Thương hiệu: kingtony
Giá: 1,091,000 VNĐ
Cờ lê miệng đóng 60mm Vata 836260

Cờ lê miệng đóng 60mm Vata 836260

Thương hiệu: vata
Giá: 1,310,000 VNĐ
Cờ lê miệng đóng 60mm Kingtony 10A0-60

Cờ lê miệng đóng 60mm Kingtony 10A0-60

Thương hiệu: kingtony
Giá: 1,351,000 VNĐ
Cờ lê miệng đóng 65mm Kingtony 10A0-65

Cờ lê miệng đóng 65mm Kingtony 10A0-65

Thương hiệu: kingtony
Giá: 1,705,000 VNĐ
Cờ lê miệng đóng 70mm Vata 836270

Cờ lê miệng đóng 70mm Vata 836270

Thương hiệu: vata
Giá: 1,810,000 VNĐ
Cờ lê miệng đóng 70mm Kingtony 10A0-70

Cờ lê miệng đóng 70mm Kingtony 10A0-70

Thương hiệu: kingtony
Giá: 1,950,000 VNĐ
Cờ lê miệng đóng 75mm Kingtony 10A0-75

Cờ lê miệng đóng 75mm Kingtony 10A0-75

Thương hiệu: kingtony
Giá: 2,017,000 VNĐ
Cờ lê miệng đóng 80mm Kingtony 10A0-80

Cờ lê miệng đóng 80mm Kingtony 10A0-80

Thương hiệu: kingtony
Giá: 2,899,000 VNĐ
Cờ lê miệng đóng 85mm Kingtony 10A0-85

Cờ lê miệng đóng 85mm Kingtony 10A0-85

Thương hiệu: kingtony
Giá: 3,041,000 VNĐ
Cờ lê miệng đóng 90mm Kingtony 10A0-90

Cờ lê miệng đóng 90mm Kingtony 10A0-90

Thương hiệu: kingtony
Giá: 3,696,000 VNĐ
Cờ lê miệng đóng 95mm Kingtony 10A0-95

Cờ lê miệng đóng 95mm Kingtony 10A0-95

Thương hiệu: kingtony
Giá: 4,024,000 VNĐ
Cờ lê miệng đóng 100mm Kingtony 10A0-A0

Cờ lê miệng đóng 100mm Kingtony 10A0-A0

Thương hiệu: kingtony
Giá: 4,960,000 VNĐ
Cờ lê miệng đóng 105mm Kingtony 10A0-A5

Cờ lê miệng đóng 105mm Kingtony 10A0-A5

Thương hiệu: kingtony
Giá: 5,029,000 VNĐ
Cờ lê miệng đóng 110mm Kingtony 10A0-B0

Cờ lê miệng đóng 110mm Kingtony 10A0-B0

Thương hiệu: kingtony
Giá: 5,391,000 VNĐ
Cờ lê miệng đóng 115mm Kingtony 10A0-B5

Cờ lê miệng đóng 115mm Kingtony 10A0-B5

Thương hiệu: kingtony
Giá: 6,769,000 VNĐ
Cờ lê miệng đóng 120mm Kingtony 10A0-C0

Cờ lê miệng đóng 120mm Kingtony 10A0-C0

Thương hiệu: kingtony
Giá: 7,094,000 VNĐ
CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-C5 125MM

CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-C5 125MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-A5 105MM

CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-A5 105MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-A0 100MM

CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-A0 100MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-95 95MM

CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-95 95MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-90 90MM

CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-90 90MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-85 85MM

CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-85 85MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-80 80MM

CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-80 80MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-75 75MM

CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-75 75MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-70 70MM

CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-70 70MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-65 65MM

CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-65 65MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-60 60MM

CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-60 60MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-55 55MM

CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-55 55MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-50 50MM

CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-50 50MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-46 46MM

CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-46 46MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-41 41MM

CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-41 41MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-36 36MM

CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-36 36MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-32 32MM

CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-32 32MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-30 30MM

CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-30 30MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-27 27MM

CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG 10A0-27 27MM

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
THÔNG TIN CHI TIẾT

CỜ LÊ MIỆNG ĐÓNG - CHÍNH HÃNG - GIÁ RẺ

I. Cờ lê miệng đóng là gì?

Cờ lê miệng đóng là một chiếc cờ lê với một đầu vòng, đầu còn lại thiết kế đặc biệt để chịu lực tác động trực tiếp từ búa, tạo ra momen xoắn cao dùng để tháo lắp các bu lông có kích thước lớn hoặc lâu ngày bị rỉ sét mà cờ lê bình thường không siết vào hoặc mở ra được.

1. Công dụng:

  • Được ứng dụng rất rộng rãi trong việc sửa chữa, lắp ráp máy móc cơ khí, dùng tại các nhà máy khai thác dầu khí, công trình lắp ráp xây dựng hoặc khu công nghiệp...

  • Thiết kế nhỏ gọn giúp người dùng có thể dễ dàng mang theo khi làm việc, có thể làm việc tốt trong những môi trường khắc nghiệt như dầu, nhớt, những nơi bị giới hạn không gian.​

2. Hình ảnh thực tế:

Cờ lê miệng đóng 1 Cờ lê miệng đóng 2

3. Hướng dẫn sử dụng: (Đang cập nhật)

II. Nhận xét chung về cờ lê miệng đóng

- Được chế tạo bằng hợp kim thép rất cứng cáp, có độ bền cao, chống ăn mòn tốt, thiết kế tay cầm có độ nhám cao giúp người sử dụng không bị trơn trượt khi làm việc.

- Cờ lê miệng đóng ở DBK.COM.VN có chất lượng tốt, độ bền cao, giá cả hợp lý, được bảo hành theo quy định của hãng.

- Truy cập DBK.COM.VN để xem thêm về cờ lê miệng đóng (Cờ lê miệng đóng Kingtony, bộ đồ nghề Kingtony Việt Nam,...)

- Mọi thông tin thắc mắc các bạn có thể liên hệ vào HOTLINE: 0919 219 111 hoặc E-MAIL: sales@dbk.com.vn để được hỗ trợ tư vấn.

Đọc thêm

Lên đầu
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.