BƠM HÚT CHÂN KHÔNG

Bơm hút chân không được nhập khẩu chính hãng từ các thương hiệu như Busch, Leybold, Edwards, Becker, Ulvac... Với chất lượng tốt nhất, giá cả phải chăng.

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG MỘT CẤP VALUE FY-4C-N

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG MỘT CẤP VALUE FY-4C-N

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
SML-030 50Hz, 220~380V, 1,3Phase

SML-030 50Hz, 220~380V, 1,3Phase

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 4,600,000 VNĐ
SML-060 50Hz, 220~380V, 1,3Phase

SML-060 50Hz, 220~380V, 1,3Phase

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 5,060,000 VNĐ
SML-140 50Hz, 220~380V, 1,3Phase

SML-140 50Hz, 220~380V, 1,3Phase

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 7,360,000 VNĐ
ENT-N70 50Hz, 220~380V, 1,3Pgase

ENT-N70 50Hz, 220~380V, 1,3Pgase

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 8,740,000 VNĐ
MVO-006, 50Hz, 220~380V, 1,3Phase

MVO-006, 50Hz, 220~380V, 1,3Phase

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 11,500,000 VNĐ
SML-280 50Hz, 220~380V, 1,3Phase

SML-280 50Hz, 220~380V, 1,3Phase

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 11,500,000 VNĐ
MVO-008, 50Hz, 220~380V, 1,3Phase

MVO-008, 50Hz, 220~380V, 1,3Phase

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 13,340,000 VNĐ
MOT-140 50Hz, 220V, 1Phase

MOT-140 50Hz, 220V, 1Phase

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 13,340,000 VNĐ
MVO-016, 50Hz, 220~380V, 1,3Phase

MVO-016, 50Hz, 220~380V, 1,3Phase

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 14,260,000 VNĐ
MVO-010, 50Hz, 220~380V, 1,3Phase

MVO-010, 50Hz, 220~380V, 1,3Phase

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 14,720,000 VNĐ
MVO-020, 50Hz, 220~380V, 1,3Phase

MVO-020, 50Hz, 220~380V, 1,3Phase

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 16,100,000 VNĐ
DEN-400 50Hz, 220V, 1Phase

DEN-400 50Hz, 220V, 1Phase

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 24,840,000 VNĐ
MVO-030, 50Hz, 220~380V, 1,3Phase

MVO-030, 50Hz, 220~380V, 1,3Phase

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 25,668,000 VNĐ
DWV-400, 50Hz, 220~380V, 1,3Phase

DWV-400, 50Hz, 220~380V, 1,3Phase

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 25,668,000 VNĐ
MVO-040, 50Hz, 220~380V, 3Phaee

MVO-040, 50Hz, 220~380V, 3Phaee

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 27,600,000 VNĐ
Bơm hút chân không 0.37 kW HANBELL PX-10

Bơm hút chân không 0.37 kW HANBELL PX-10

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 28,670,000 VNĐ
Bơm hút chân không 0.55 kW HANBELL PX-16

Bơm hút chân không 0.55 kW HANBELL PX-16

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 29,610,000 VNĐ
MVO-063 50Hz, 220~380V, 3Phase

MVO-063 50Hz, 220~380V, 3Phase

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 32,982,000 VNĐ
Bơm hút chân không 0.75 kW HANBELL PX-21

Bơm hút chân không 0.75 kW HANBELL PX-21

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 35,250,000 VNĐ
Bơm hút chân không 0.4 kW HANBELL PZ-4

Bơm hút chân không 0.4 kW HANBELL PZ-4

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 37,600,000 VNĐ
DWV-550, 50Hz, 220~380V, 3Phase

DWV-550, 50Hz, 220~380V, 3Phase

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 38,502,000 VNĐ
MVO-100 50Hz, 220~380V, 3Phase

MVO-100 50Hz, 220~380V, 3Phase

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 39,146,000 VNĐ
DWV-10H, 50Hz, 220~380V, 3Phase

DWV-10H, 50Hz, 220~380V, 3Phase

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 43,562,000 VNĐ
Bơm hút chân không 0.4 kW HANBELL PZ-8

Bơm hút chân không 0.4 kW HANBELL PZ-8

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 46,060,000 VNĐ
Bơm hút chân không 1.1 kW HANBELL PX-44

Bơm hút chân không 1.1 kW HANBELL PX-44

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 63,450,000 VNĐ
DWV-15H, 50Hz, 220~380V, 3Phase

DWV-15H, 50Hz, 220~380V, 3Phase

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 63,802,000 VNĐ
Bơm hút chân không 0.75 kW HANBELL PZ-16

Bơm hút chân không 0.75 kW HANBELL PZ-16

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 65,330,000 VNĐ
DWV-27H, 50Hz, 220~380V, 3Phase

DWV-27H, 50Hz, 220~380V, 3Phase

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 68,862,000 VNĐ
Bơm hút chân không 1.5 kW HANBELL PX-63

Bơm hút chân không 1.5 kW HANBELL PX-63

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 80,370,000 VNĐ
Bơm hút chân không 1 kW HANBELL PZ-24

Bơm hút chân không 1 kW HANBELL PZ-24

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 80,840,000 VNĐ
MVO-160 50Hz, 220~380V, 3Phase

MVO-160 50Hz, 220~380V, 3Phase

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 82,800,000 VNĐ
MVO-200 50Hz, 220~380V, 3Phase

MVO-200 50Hz, 220~380V, 3Phase

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 89,700,000 VNĐ
MVO-250 50Hz, 220~380V, 3Phase

MVO-250 50Hz, 220~380V, 3Phase

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 94,300,000 VNĐ
Bơm hút chân không 2.2/3.0 kW HANBELL PX-100

Bơm hút chân không 2.2/3.0 kW HANBELL PX-100

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 104,340,000 VNĐ
Bơm hút chân không 1.1 kW HANBELL PZ-30

Bơm hút chân không 1.1 kW HANBELL PZ-30

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 111,860,000 VNĐ
MVO-300 50Hz, 220~380V, 3Phase

MVO-300 50Hz, 220~380V, 3Phase

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 128,800,000 VNĐ
Bơm hút chân không 1.5 kW HANBELL PZ-48

Bơm hút chân không 1.5 kW HANBELL PZ-48

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 138,650,000 VNĐ
Bơm hút chân không 2.2 kW HANBELL PZ-65

Bơm hút chân không 2.2 kW HANBELL PZ-65

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 174,840,000 VNĐ
Bơm hút chân không 4 kW HANBELL PX-160

Bơm hút chân không 4 kW HANBELL PX-160

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 196,460,000 VNĐ
Bơm hút chân không 4.0/5.5 kW HANBELL PX-200

Bơm hút chân không 4.0/5.5 kW HANBELL PX-200

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 201,630,000 VNĐ
MVO-400 50Hz, 220~380V, 3Phase

MVO-400 50Hz, 220~380V, 3Phase

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 267,260,000 VNĐ
Bơm hút chân không 5.5 kW HANBELL PX-250

Bơm hút chân không 5.5 kW HANBELL PX-250

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 282,000,000 VNĐ
MVO-630 50Hz, 220~380V, 3Phase

MVO-630 50Hz, 220~380V, 3Phase

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 316,480,000 VNĐ
Bơm hút chân không 5.5/7.5 kW HANBELL PX-300

Bơm hút chân không 5.5/7.5 kW HANBELL PX-300

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 317,720,000 VNĐ
Bơm hút chân không 15 kW HANBELL PX-630

Bơm hút chân không 15 kW HANBELL PX-630

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: 840,830,000 VNĐ
BƠM HÚT CHÂN KHÔNG EDWARDS E2M175

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG EDWARDS E2M175

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
BƠM HÚT CHÂN KHÔNG BUSCH R5 RA0025

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG BUSCH R5 RA0025

Thương hiệu: busch
Giá: Liên hệ
THÔNG TIN CHI TIẾT

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG - CHÍNH HÃNG - GIÁ RẺ

I. Bơm hút chân không là gì?

Bơm hút chân không là loại máy bơm chuyên dùng để loại bỏ các chất khí, hơi nước nhằm tạo ra một môi trường chân không hoặc gần chân không, được sử dụng rất phổ biến trong các khu công nghiệp, các nhà máy sản xuất bằng hệ thống chân không.

II. Phân loại bơm hút chân không

1. Máy bơm hút chân không LEYBOLD

- Công dụng:

  • Được dùng trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và ứng dụng nghiên cứu, được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực kỹ thuật chân không...

  • Thiết kế nhỏ gọn, độ tin cậy cao, hoạt động yên tĩnh, độ ồn thấp, có thể hoạt động liên tục tại áp suất 1000mbar, khả năng chịu hơi nước cao, dễ bảo quản và dễ sử dụng.

- Hình ảnh thực tế:

Máy bơm hút chân không LEYBOLD

2. Máy bơm hút chân không Edwards

- Công Dụng:

  • Máy có tốc độ bơm nhanh, áp suất chân không cao, khả năng xử lý hơi nước vượt trội, hoạt động yên tĩnh, được ứng dụng cho các lĩnh vực ứng dụng khoa học và trong phòng thí nghiệm...

  • Được sử dụng vào một số lĩnh vực phổ biến trong nghiên cứu, phát triển, sản xuất như: Sao lưu máy bơm phân tử, công nghệ ô tô, dụng cụ phân tích, sấy khô dược phẩm, sản xuất thiết bị chiếu sáng,...

- Hình ảnh thực tế:

Máy bơm hút chân không Edwards

3. Máy bơm hút chân không HANBELL

- Công dụng:

  • Thiết kế van đệm kép giúp thuận tiện cho việc điều chỉnh tách lượng hơi nước theo nhu cầu. 
  • Buồng bơm được chế tạo với số lượng linh kiện ít, tính lặp lại tốt, thuận tiện cho việc sửa chữa và bảo trì.
  • Bánh răng trong với thiết kế hằng số giúp cung cấp dầu ổn định, qua đó giúp cho máy bơm có thể vận hành trong điều kiện áp suất hút cao.

- Hình ảnh thực tế:

Máy bơm hút chân không HANBELL

- Hướng dẫn sử dụng: (Đang cập nhật)

III. Nhận xét chung về bơm hút chân không

- Bơm hút chân không có công suất làm việc lớn, chế độ tự động cao, được thiết kế bằng hợp kim cứng chống ăn mòn, có tuổi bền cao

- Thiết kế đơn giản dễ dàng di chuyển được nhiều nơi, tiết kiệm được thời gian và công sức khi làm việc.

- Bơm hút chân không tại DBK.COM.VN của chúng tôi có giá cả hợp lý, chất lượng cao, bảo hành theo quy định của hãng.

- Truy cập DBK.COM.VN để xem thêm về các loại bơm hút chân không (Bơm hút chân không Value, bơm hút chân không mini 12V, máy bơm hút chân không điều hòa, bơm hút chân không vòng đầu,...)

- Mọi thông tin thắc mắc các bạn có thể gọi vào HOTLINE:  0932.540.460 hoặc E-mail: sales@dbk.com.vn để được hỗ trợ tư vấn.

Đọc thêm

Lên đầu
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.