BỘ TUÝP

Bộ tuýp chữ T 22 chi tiết 1/4 inch 5-13mm CENTURY

Bộ tuýp chữ T 22 chi tiết 1/4 inch 5-13mm CENTURY

Thương hiệu: century
Giá: 50,000 VNĐ
Bộ tuýp chữ T 22 chi tiết 1/4 inch 5-13mm TOP

Bộ tuýp chữ T 22 chi tiết 1/4 inch 5-13mm TOP

Thương hiệu: top
Giá: 60,000 VNĐ
Bộ tuýp 10 chi tiết 1/2 inch 10-24mm TOP

Bộ tuýp 10 chi tiết 1/2 inch 10-24mm TOP

Thương hiệu: top
Giá: 230,000 VNĐ
Bộ tuýp 10 chi tiết 1/2 inch 08-24mm TOP

Bộ tuýp 10 chi tiết 1/2 inch 08-24mm TOP

Thương hiệu: top
Giá: 230,000 VNĐ
Bộ tuýp 40 chi tiết (3/8 inch & 1/4 inch) CENTURY

Bộ tuýp 40 chi tiết (3/8 inch & 1/4 inch) CENTURY

Thương hiệu: century
Giá: 240,000 VNĐ
Bộ tuýp 26 chi tiết (3/8 inch & 1/4 inch) TOP

Bộ tuýp 26 chi tiết (3/8 inch & 1/4 inch) TOP

Thương hiệu: top
Giá: 270,000 VNĐ
Bộ tuýp 10 chi tiết Kingtony 4310MR

Bộ tuýp 10 chi tiết Kingtony 4310MR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 336,000 VNĐ
Bộ tuýp 1/2'' xi bóng 10 chi tiết Asaki AK-9768

Bộ tuýp 1/2'' xi bóng 10 chi tiết Asaki AK-9768

Thương hiệu: asaki
Giá: 356,000 VNĐ
Bộ tuýp 1/2'' xi bóng 10 chi tiết Asaki AK-9769

Bộ tuýp 1/2'' xi bóng 10 chi tiết Asaki AK-9769

Thương hiệu: asaki
Giá: 356,000 VNĐ
Bộ tuýp 18 chi tiết 1/4 inch Kingtony 2518MR

Bộ tuýp 18 chi tiết 1/4 inch Kingtony 2518MR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 444,000 VNĐ
Bộ tuýp 52 chi tiết (1/4 inch & 1/2 inch) CENTURY

Bộ tuýp 52 chi tiết (1/4 inch & 1/2 inch) CENTURY

Thương hiệu: century
Giá: 520,000 VNĐ
Bộ tuýp 21 chi tiết 1/4 inch Kingtony 2021MR

Bộ tuýp 21 chi tiết 1/4 inch Kingtony 2021MR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 566,000 VNĐ
Bộ tuýp 21 chi tiết 1/4+ 3/8 inch Kingtony 5022MR

Bộ tuýp 21 chi tiết 1/4+ 3/8 inch Kingtony 5022MR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 624,000 VNĐ
Bộ tuýp 39 chi tiết 1/4 + 3/8 inch Kingtony 5032CR

Bộ tuýp 39 chi tiết 1/4 + 3/8 inch Kingtony 5032CR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 640,000 VNĐ
Bộ tuýp 17 chi tiết 09-27mm TOP

Bộ tuýp 17 chi tiết 09-27mm TOP

Thương hiệu: top
Giá: 680,000 VNĐ
Bộ tuýp 69 chi tiết TOP

Bộ tuýp 69 chi tiết TOP

Thương hiệu: top
Giá: 690,000 VNĐ
Bộ tuýp 14 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4514MR

Bộ tuýp 14 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4514MR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 794,000 VNĐ
Bộ ống tuýp 8 chi tiết Kingtony 1808MR

Bộ ống tuýp 8 chi tiết Kingtony 1808MR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 805,000 VNĐ
Bộ tuýp 20 chi tiết 3/8 inch Kingtony 3520MR

Bộ tuýp 20 chi tiết 3/8 inch Kingtony 3520MR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 834,000 VNĐ
Bộ tuýp bông 24 chi tiết 1/2 inch 10-32mm TOP

Bộ tuýp bông 24 chi tiết 1/2 inch 10-32mm TOP

Thương hiệu: top
Giá: 900,000 VNĐ
Bộ tuýp 24 chi tiết 1/2 inch 10-32mm TOP

Bộ tuýp 24 chi tiết 1/2 inch 10-32mm TOP

Thương hiệu: top
Giá: 930,000 VNĐ
Bộ tuýp 24 chi tiết 1/2 inch TOP

Bộ tuýp 24 chi tiết 1/2 inch TOP

Thương hiệu: top
Giá: 930,000 VNĐ
Bộ tuýp (hệ inch,lục) 24 chi tiết 1/2 inch TOP

Bộ tuýp (hệ inch,lục) 24 chi tiết 1/2 inch TOP

Thương hiệu: top
Giá: 930,000 VNĐ
Bộ tuýp (hệ inch,bông) 24 chi tiết 1/2 inch TOP

Bộ tuýp (hệ inch,bông) 24 chi tiết 1/2 inch TOP

Thương hiệu: top
Giá: 930,000 VNĐ
Bộ tuýp 1/4'' xi bóng 46 chi tiết Asaki AK-9754

Bộ tuýp 1/4'' xi bóng 46 chi tiết Asaki AK-9754

Thương hiệu: asaki
Giá: 935,000 VNĐ
Bộ tuýp 51 chi tiết 1/4 inch Kingtony 2551MR

Bộ tuýp 51 chi tiết 1/4 inch Kingtony 2551MR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 1,011,000 VNĐ
Bộ tuýp 11 chi tiết 3/4 inch Kingtony 6411MP

Bộ tuýp 11 chi tiết 3/4 inch Kingtony 6411MP

Thương hiệu: kingtony
Giá: 1,093,000 VNĐ
Bộ tuýp 16 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4516MR

Bộ tuýp 16 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4516MR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 1,103,000 VNĐ
Bộ tuýp 1/2'' xi bóng 32 chi tiết Asaki AK-9770

Bộ tuýp 1/2'' xi bóng 32 chi tiết Asaki AK-9770

Thương hiệu: asaki
Giá: 1,117,000 VNĐ
Bộ tuýp 36 chi tiết 3/8 inch Kingtony 3036CR

Bộ tuýp 36 chi tiết 3/8 inch Kingtony 3036CR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 1,133,000 VNĐ
Bộ tuýp 1/2'' xi bóng 20 chi tiết Asaki AK-9765

Bộ tuýp 1/2'' xi bóng 20 chi tiết Asaki AK-9765

Thương hiệu: asaki
Giá: 1,180,000 VNĐ
Bộ tuýp 1/2'' xi bóng viền cam 32 chi tiết Asaki AK-9771

Bộ tuýp 1/2'' xi bóng viền cam 32 chi tiết Asaki AK-9771

Thương hiệu: asaki
Giá: 1,219,000 VNĐ
Bộ tuýp 1/2'' xi bóng 32 chi tiết Asaki AK-9772

Bộ tuýp 1/2'' xi bóng 32 chi tiết Asaki AK-9772

Thương hiệu: asaki
Giá: 1,219,000 VNĐ
Bộ súng mở tuýp hơi có típ 1/2 inch TOP

Bộ súng mở tuýp hơi có típ 1/2 inch TOP

Thương hiệu: top
Giá: 1,230,000 VNĐ
Bộ súng hơi mở tuýp hơi 3/8 inch có típ TOP

Bộ súng hơi mở tuýp hơi 3/8 inch có típ TOP

Thương hiệu: top
Giá: 1,230,000 VNĐ
Bộ tuýp 15 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4501MR

Bộ tuýp 15 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4501MR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 1,252,000 VNĐ
Bộ ống tuýp 12 chi tiết Kingtony 1812MR

Bộ ống tuýp 12 chi tiết Kingtony 1812MR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 1,289,000 VNĐ
Bộ tuýp 24 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4024MR

Bộ tuýp 24 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4024MR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 1,357,000 VNĐ
Bộ tuýp 24 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4024MX

Bộ tuýp 24 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4024MX

Thương hiệu: kingtony
Giá: 1,357,000 VNĐ
Bộ tuýp 24 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4524MX

Bộ tuýp 24 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4524MX

Thương hiệu: kingtony
Giá: 1,357,000 VNĐ
Bộ tuýp 24 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4026MR

Bộ tuýp 24 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4026MR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 1,375,000 VNĐ
Bộ tuýp 24 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4526MR

Bộ tuýp 24 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4526MR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 1,375,000 VNĐ
Bộ tuýp 24 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4026MR03

Bộ tuýp 24 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4026MR03

Thương hiệu: kingtony
Giá: 1,382,000 VNĐ
Bộ tuýp 24 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4526MR03

Bộ tuýp 24 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4526MR03

Thương hiệu: kingtony
Giá: 1,382,000 VNĐ
Bộ tuýp 24 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4026MR04

Bộ tuýp 24 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4026MR04

Thương hiệu: kingtony
Giá: 1,382,000 VNĐ
Bộ tuýp 24 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4526MR04

Bộ tuýp 24 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4526MR04

Thương hiệu: kingtony
Giá: 1,382,000 VNĐ
THÔNG TIN CHI TIẾT

BỘ TUÝP - CHÍNH HÃNG - GIÁ RẺ

I. Bộ tuýp là gì?

  • Bộ tuýp (Bộ đầu khẩu, bộ đầu chụp, bộ socket) dùng để mở bu long, đai ốc cần lực xiết mạnh hay những chỗ bên trong mà cờ lê không thể mở được.

  • Đầu tuýp có dạng hình trụ, một đầu có lỗ hình vuông còn gọi là đầu điều khiển có đủ loại kích thước mà bạn cần: 1/4, 3/81/2”, 3/4”, 1”,...

  • Bên trong của lỗ hình vuông là 4 khía cạnh, bên cạnh có viên bi có nhiệm vụ gắn chặt đầu socket và cần xiết lực.

1. Công dụng:

  • Dùng để mở bulong, đai ốc cần lực xiết mạnh hay những chỗ bên trong mà cờ lê không thể mở được. Giúp thao tác trở nên tiện lợi và dễ dàng trong các công việc tháo lắp bulong, đai ốc…

  • Được dùng ở các khu công nghiệp, các khu cơ khí sửa chữa,...Thiết kết nhỏ gọn, giúp người dùng có thể mang thieo khi làm việc.

2. Hình ảnh thực tế:

Bộ tuýp 1 Bộ tuýp

3. Hướng dẫn sử dụng: (Đang cập nhật)

II. Nhận xét chung về bộ tuýp

- Được chế tạo bằng hợp kim thép rất cứng cáp, có độ bền cao, chống ăn mòn tốt, thiết kế nhỏ gọn giúp người sử dụng dễ mang theo khi làm việc.

- Bộ tuýp ở DBK.COM.VN có chất lượng tốt, độ bền cao, giá cả hợp lý, được bảo hành theo quy định của hãng.

- Truy cập DBK.COM.VN để xem thêm bộ tuýp (Bộ tuýp Kingtony Nhật Bản, Bộ tuýp Yeti dài, bộ tuýp Top Germany,..)

- Mọi thông tin thắc mắc các bạn có thể liên hệ vào HOTLINE: 0919 219 111 hoặc E-MAIL: sales@dbk.com.vn để được hỗ trợ tư vấn.

Đọc thêm

Lên đầu
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.